خدمات بهکاوان

شرکت بهکاوان اطلاعات پارس آمادگی خود را جهت مشاوره و تولید در پروژه های مبتنی بر پردازش تصویر با کلیه شرکت ها اعلام می دارد.

ضمنا این شرکت از سرمایه گذاری در پروژه های مرتبط به شکل مشارکت نیز استقبال می کند.

بهکاوان همچنین می تواند سرمایه گذار شما دانشجویانی باشد که ایده های نوینی در زمینه پردازش تصویر دارید.

 

خدمات تخصصی بهکاوان عبارتند از:

  • پشتیبانی و توسعه نسخه های تولیدی شرکت در زمینه پردازش چهره و پردازش پلاک خودرو
  • تولید ماژول های جدید مبتنی بر پردازش تصویر
  • سفارشی سازی ماژول ها برای مشتریان
  • راهنمایی و آموزش کامل
  • مشاوره در پیاده سازی پروژه های مربوط به پلاک خوان خودرو در محل پروژه