ماژول تشخیص چهره (FD module)

بهکاوان اطلاعات پارس ارائه دهنده ماژول تشخیص چهره با قابلیت ثبت و شناسایی چهره افراد در شرایط مختلف محیطی و نوری به صورت کاملا بومی طراحی شده است.ضمنا قابلیت سازگاری با کلیه نرم افزارها را دارا می باشد.

My Face engine

My Face engine is intelligence SDK for recognize faces from video,

camera

, picture and any other input method. My SDK can detect all faces in a single picture (max=1024) and also detect up to ۸۶ facial features for detected faces. These facial features used for recognizing a face…

Face engine use 2 methods for detect facial features, first method detect only 3 points of each eye and other method detect all of points. First method is very faster than other but it also has more mistakes!

Speed test table of my Face engine: (With   Intel Core 2 Duo CPU T5250 1.5GHz)

 Module  V1  V2  V3 V4  V5 V6
 Detect face (3 methods)  ۲۰۱/sec  ۵, ۱۲, ۳۵۱/sec  ۱۱, ۲۰, ۴۵۱/sec  ۱۲, ۱۸, ۳۹۱/sec  ۲۰, ۳۱, ۶۰۱/sec  ۵, ۱۴, ۱۲۰۱/sec
 Detect facial features (2 methods)  ۱۱/sec ۸, ۱۱/sec  ۸, ۱۱/sec  ۱۰, ۲۱/sec ۱۰, ۴۱/sec ۲۵۱/sec
 Measure templates  ~۷۰۰  ~۲۸۰۰۰  ~۳۲۰۰۰  ~۳۵۰۰۰  ~۳۱۰۰۰ ~۵۸۰۰۰
FERET database error ۱۲% ۷% ۵% ۱% ۰٫۳%  ۰٫۰۲%
 Facial Features Count  ۳۲  ۴۴  ۶۸  ۸۶ ۸۲  ۸۲

 History of versions:

v. 6.0: Change Templates format. Speed up detecting faces and other processing functions. Use new algorithm for Improve accuracy. (Jun, 2013)

v. 5.0: Remove unnecessary features, 82 facial features detected. Speed up detecting faces and other processing functions. Use new algorithm for Improve accuracy (October, 2012)

v. 4.0: Detect more facial features, 86 facial features detected. Speed up detecting faces and other processing functions.(October, 2011)

v. 3.0: Detect more facial features, 68 facial features detected. Speed up detecting faces, detect real 3D angles and change to 0,0 automatically.(May, 2010)

v. 2.0: Speed up detecting, Multi-Detect function added, new methods in detecting face and facial features added. (June, 2009)

v. 1.5: more facial features Detected , 44 facial features detected.(July, 2008)

v. 1.0: Standard version: Optimize all codes, 32 facial features detected. (December, 2007)

v. 0.1: Start researches and develop first versions, 20 facial features detected. (April, 2007)

جهت دریافت دمو این ماژول کلیک بفرمایید

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این محصول با مدیر بازرگانی شرکت تماس حاصل بفرمایید.

۰۹۱۲۴۳۱۴۳۲۴

pkh.teh@gmail.com