ماژول تشخیص پلاک خودرو

محصولی که می تواند مورد استفاده بسیاری از شرکت های حوزه تولید نرم افزار قرار بگیرد

ماژول تشخیص پلاک خودرو یا در اصطلاح (َANPR) بصورت کاملا بومی در شرکت بهکاوان تولید شده و قابل ارائه به کلیه شرکتهایی می باشد که می خواهند محصولی به سبد کالایی خود اضافه کنند و یا محصول خود را کامل تر کنند.

این ماژول به دو شکل فروش لاینسس و سورس قابل ارائه می باشد.

مشخصات این ماژول به شرح ذیل می باشد:

 جدول قابلیت نسخه ها

 قابلیت جدید  سرعت خواندن در ثانیه نسخه نرم افزار
 قابلیت خواندن پلاک ملی ایران در تصاویر مختلف  ۲  ۱
 قابلیت شناسایی تمام پلاکهای موجود در یک تصویر یا فریم ویدئو  ۶  ۲
 چرخش تصاویر برای رسیدن به دقت بالاتر  ۸  ۳
تغییر روش اصلی و رسیدن به روش جدیدتر   ۱۴  ۴
تغییر الگوریتم های یادگیری – خواندن پلاک موتور/نظامی/سایر پلاکها  ۲۱  ۵
سیستم جدید برای خواندن پلاکهای سیاه و قرمز  ۲۰  ۶
 دیتابیس دلخواه برای داده های یادگیری  ۲۵  ۷
 اعمال تنطیمات متفاوت برای سیستم شناسایی پلاک  ۲۵  ۸

My ANPR Engine is an intelligence SDK for developers to build powerful software for recognize all of plate kinds !!! (In default, it is for Persian plates; but it also can learn other plates)

This  SDK  can read 25 picture in second in very fast way, but if more than one plate presence in a single picture this speed slake proportionately. also My SDK can be use for all input methods, like IP-camera,  web-cam, digital pictures and more…

History of versions:

v. ۸ : Improve all functions and rebuild project. New option added, then you can set minimum number of founded characters (October, 2013)

v. ۷٫۱ : Learn Database changed to user define, Fix sum bugs on application termination. (August, 2013)

v. ۷ : Breaking Changes: New search algorithms added. tuneup all progress performances. (November, 2012)

v. 6.1 : Add PROTOCOL plates to engine.(Oct, 2012)

v. 6.0 :  Add a new algorithm for read the dark plates.(July, 2012)

v. 5.1 :  Fix a memory leak in load picture files. (March, 2012)

v. 5.0 :  Breaking Changes: new Learn algorithms. In this version, learning time is 0.01 second for each record to reach a best learned database! you need at-last 4 records for each character for best learned memory. (December, 2011)

v. 4.0 :  Breaking Changes: new OCR algorithms. (June, 2011)

v. 3.1 : Enhancing all codes and improve speed. (December, 2010)

v. 3.0 : Breaking Changes: new methods for detecting plate. (November, 2010)
v. 2.4 : New binary format for LearnDatabase. AutoContrast Improved. (April, 2010)

v. 2.3 : AutoCut function added for separate plates area to smaller pictures. (April, 2010)

v. 2.2 : Breaking Changes in Learn algorithm, AutoContrast method added. (February, 2010)

v. 2.1 : Optimize all codes, Optional AutoRotate, Fixed some bugs. (January, 2010)

v. 2.0 : Major Changes : AutoRotate function added to my  engine. (January, 2010)

v. 1.4 : My ANPR can load all of picture formats.(January, 2010)

v. 1.3 : multiplate finding functions added to my ANPR. (November, 2009)

v. 1.2 : Improve search engine, optimize learning method. (march, 2009)

v. 1.1 : Change database format from file to memory. (December, 2008)

v. 1.0 : Standard version: new search engine, optimize all codes. (September, 2008)

v. 0.1 : Start researches and develop first versions. (June, 2008)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>