ماژول تشخیص چهره

میتوانید توضیحاتی در مورد مطلب خود را در این قسمت به نمایش بگذارید تا خواننده قبل از رفتن به ادامه مطلب آنرا مشاهده کند.

این ماژول قابل ارائه به کلیه شرکت هایی می باشد که می خواهند امنیت ورود اطلاعات به سیستمشان را تا حد زیادی بالا ببرند.

این ماژول تولید شده در شرکت بهکاوان قابل ارائه به دو شکل لاینسس و فروش سورس می باشد. ضمنا این ماژول قابلیت توسعه پذیری توسط سفارش مشتریان را نیز خواهد داشت.

مشخصات این ماژول به شرح ذیل می باشد:

My Face engine

My Face engine is intelligence SDK for recognize faces from video, camera, picture and any other input method. My SDK can detect all faces in a single picture (max=1024) and also detect up to ۸۶ facial features for detected faces. These facial features used for recognizing a face…

Face engine use 2 methods for detect facial features, first method detect only 3 points of each eye and other method detect all of points. First method is very faster than other but it also has more mistakes!

Speed test table of my Face engine: (With   Intel Core 2 Duo CPU T5250 1.5GHz)

 Module

 V1  V2  V3 V4  V5 V6

(Detect face (3 methods

 ۲۰۱/sec  ۵, ۱۲, ۳۵۱/sec  ۱۱, ۲۰, ۴۵۱/sec  ۱۲, ۱۸, ۳۹۱/sec  ۲۰, ۳۱, ۶۰ ۱/sec  ۵, ۱۴, ۱۲۰۱/sec

 Detect facial features (2 methods

 ۱۱/sec ۸, ۱۱/sec  ۸, ۱۱/sec  ۱۰, ۲۱/sec ۱۰, ۴۱/sec ۲۵۱/sec 

 Measure templates

 ~۷۰۰  ~۲۸۰۰۰  ~۳۲۰۰۰  ~۳۵۰۰۰  ~۳۱۰۰۰ ~۵۸۰۰۰ 
FERET database error ۱۲% ۷% ۵% ۱% ۰٫۳%  ۰٫۰۲%
 Facial Features Count  ۳۲  ۴۴  ۶۸  ۸۶ ۸۲  ۸۲

 History of versions:

v. 6.0: Change Templates format. Speed up detecting faces and other processing functions. Use new algorithm for Improve accuracy. (Jun, 2013)

v. 5.0: Remove unnecessary features, 82 facial features detected. Speed up detecting faces and other processing functions. Use new algorithm for Improve accuracy (October, 2012)

v. 4.0: Detect more facial features, 86 facial features detected. Speed up detecting faces and other processing functions.(October, 2011)

v. 3.0: Detect more facial features, 68 facial features detected. Speed up detecting faces, detect real 3D angles and change to 0,0 automatically.(May, 2010)

v. 2.0: Speed up detecting, Multi-Detect function added, new methods in detecting face and facial features added. (June, 2009)

v. 1.5: more facial features Detected , 44 facial features detected.(July, 2008)

v. 1.0: Standard version: Optimize all codes, 32 facial features detected. (December, 2007)

v. 0.1: Start researches and develop first versions, 20 facial features detected. (April, 2007)

2 thoughts on “ماژول تشخیص چهره

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>